1) Porównanie metody łukowej do opartej o laser:
• Większa wydajność
• Brak wymagania systemu ochronnego pod kątem szkodliwości dla zdrowia
• Tańsze rozwiązanie

2) Porównanie metody łukowej do metod proszkowych:
• Inna grupa docelowa – metody proszkowe wykorzystywane są do produkcji mniejszych, bardziej skomplikowanych detali
• Duży szybszy proces druku – około 10 razy!
• Dużo tańszy materiał – drut jest również około 10 razy tańszy!
• Zdecydowanie łatwiejsza obsługa przy wymianie materiału

3) Dlaczego drukowanie na maszynie CNC, a nie ramieniu robota:
• Wyższa precyzja
• Łatwiejsza do obsługi/zaprogramowania przez operatora
• W zależności od wersji możliwość napawania z dyszą skręconą do 120st.

4) Kiedy warto zakupić dodatkowo moduł frezarski:
• Moduł przydatny tylko w przypadku gdy podczas dalszej obróbki nie mamy możliwości osiągnięcia danej bryły (np. kanałki chłodzące)

5) Wykorzystywana metoda spawania: najnowocześniejsza na rynku CMT (cold metal transfer) od firmy Fronius:
• Najwyższa możliwa stabilność oraz powtarzalność
• Sprzężenie zwrotne przy skokach napięcia – automatyczne dostosowanie prędkości oraz kierunku drutu skutkujące brakiem odprysków

6) Używane gazy osłonowe:
• Argon
• Cronigon
• Varigon

7) Co się dzieje z żużlem:
• brak – jest on przetapiany w procesie

8) Czy występują dodatkowe odkształcenia:
Nie, całe naprężenia są przyjmowane przez podstawkę chłodzącą. Jedynie nikiel wymaga późniejszej obróbki cieplnej.

9) Chłodzenie orz pomiar temperatury:
• Pomiar temperatury: pirometr
• Chłodzenie: powietrzem

10) Czy wymagany jest specjalny system ochronny czy ubiór zabezpieczający:
• Nie